Naplatite vaše fakture već za 24 sata
Finspot je online platforma koja pretvara Vaše fakture u novac za samo 24 sata! Otvorite nalog i saznajte kako da brzo i jednostavno finansirate Vaše fakture ili nas pozovite na +381 64 80 234 93.
Otvorite nalog
pc
Naša misija je da poboljšamo likvidnost malih i srednjih preduzeća Manjak likvidnosti je veoma čest i presudan uzrok nestabilnosti malih i srednjih preduzeća. Privremene poteškoće sa dugim vremenskim rokom naplate potraživanja ili ubrzan rast više nisu problem.
Šta faktoring znači za vaš biznis?
Kako doći do novca? Kroz četiri laka koraka
pretvorite Vaše fakture u novac.
Faktoring proizvodi prilagođeni potrebama vašeg poslovanja
Direktni faktoring sa regresom
Finansiranje faktura ka Vašim domaćim i internacionalnim kupcima. Moguće za sva pravna lica bez obzira na veličinu i dužinu postojanja.
Dobavljački faktoring (NOVO)
Za finansiranje nabavke zaliha i repromaterijala od domaćih i internacionalnih dobavljača. Za firme sa prometom preko 1 mil EUR.
Eskont menica
Finansiranje po dobijenim menicama domaćih kupaca sa definisanim rokom plaćanja.Moguće za sva pravna lica bez obzira na veličinu i dužinu postojanja.
Koliko košta finansiranje fakture? Izračunajte sami!
Iznos fakture (RSD) 3,210,000
Dužina finansiranja u danima 30

*Kalkulator je informativnog karaktera.

Iznos koji dobijate odmah po realizaciji faktoring transakcije: 27,000 Iznos koji Vam se uplaćuje nakon naplate fakture: 2,764 Ukupan trošak finansiranja: 235
Naše usluge
Na koji način
podržavamo Vaš posao?
  • Finansiranje
  • Monitoring rizika
  • Konsultacije
O FinSpotu su rekli
Česta pitanja i odgovori
FinSpot su prepoznali kao inovativno rešenje:
Ovaj projekat je indirektno finansiran od strane programa "Horizon 2020" Evropske Unije
za istraživanje i inovacije kroz akcelerator program Block.IS (grant br 824509).